LDShop logoLDShop logo

登入

繁體中文

NimoTv

1

選擇面額

9.5折
139 Diamonds

139 Diamonds

≈SGD 2.06

150158

9.5折
349 Diamonds

349 Diamonds

≈SGD 5.16

377397

9.5折
450 Diamonds

450 Diamonds

≈SGD 6.66

486512

9.5折
699 Diamonds

699 Diamonds

≈SGD 10.33

754794

9.5折
1350 Diamonds

1350 Diamonds

≈SGD 19.96

14571534

9.5折
3499 Diamonds

3499 Diamonds

≈SGD 51.73

37763975

9.5折
4500 Diamonds

4500 Diamonds

≈SGD 66.53

48565112

9.5折
6999 Diamonds

6999 Diamonds

≈SGD 103.46

75527950

9.5折
9000 Diamonds

9000 Diamonds

≈SGD 133.04

971110223

9.5折
45000 Diamonds

45000 Diamonds

≈SGD 665.23

4855751113

商品介紹

關於Nimo TV

Nimo TV是一款專注於遊戲直播的應用軟件,致力於為遊戲玩家和遊戲世界的粉絲們提供更好的直播體驗和社交交流。在Nimo TV上,用戶可以直接進行遊戲直播和觀看其他用戶的直播,還可以進行直播交流和社交互動。除此之外,Nimo TV還提供了對遊戲的專業直播供應鏈服務,使得遊戲行業的各項服務化變得更加完善。

 

用戶在Nimo TV上可以通過充值虛擬貨幣獲取更多的服務和功能,例如獲得更高級別的會員身份、打賞主播等。

 

如何储值Nimo TV 鑽石?

以下是Nimo TV充值的具體流程:

步驟1:選擇你想要充值的鑽石面值

步驟2:輸入您的Nimo TV用戶ID

步驟3:選擇您的付款方式

步驟4:支付完成後,您充值的鑽石將在幾分鐘內達到賬戶