LDShop logoLDShop logo

ล็อกอิน

ภาษาไทย | THB
Age of Empires IV

จำนวนเงิน

Standard Edition CD-Key(China region)

Standard Edition CD-Key(China region)

THB 1052.06

2848

Deluxe Edition CD-Key(China region)

Deluxe Edition CD-Key(China region)

THB 1216.07

3292

ราคาสินค้า

USD 0

คำแนะนำ

[แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้]
Steam
【ระบบที่ใช้งานได้】
พีซี
【พื้นที่ใช้งาน】
เซิร์ฟเวอร์ระหว่างประเทศสามารถใช้งานได้ในทุกภูมิภาคทั่วโลกหลังจากเปิดใช้งาน
【คำแนะนำ】
1. สั่งซื้อและชำระเงินให้เสร็จสิ้น
2. เข้าสู่ศูนย์สั่งซื้อเพื่อตรวจสอบรหัสซีดี
3. เข้าสู่หน้าเว็บ Steam หรือไคลเอนต์ เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และใช้รหัสซีดีเพื่อแลกเกมบนหน้าแลกรางวัลที่กำหนด
4. การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์