LDShop logoLDShop logo

ล็อกอิน

ภาษาไทย

Genshin Impact

1

จำนวนเงิน

16%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*8

6480+1600 Genesis Crystals*8

≈SGD 956.19

6979583089

16%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*10

6480+1600 Genesis Crystals*10

≈SGD 1195.24

87244103861

15%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*5

6480+1600 Genesis Crystals*5

≈SGD 602.81

4400151765

14%OFF
6480+1600 X 3 ราคาพิเศษ

6480+1600 X 3 ราคาพิเศษ

≈SGD 365.86

2670531052

13%OFF
3280+600 ราคาพิเศษ

3280+600 ราคาพิเศษ

≈SGD 59.94

43755028

13%OFF
6480+1600 ราคาพิเศษ

6480+1600 ราคาพิเศษ

≈SGD 123

897810319

13%OFF
6480+1600 X 2 ราคาพิเศษ

6480+1600 X 2 ราคาพิเศษ

≈SGD 243.9

1780320463

11%OFF
980+110 ราคาพิเศษ

980+110 ราคาพิเศษ

≈SGD 17.97

13121474

9%OFF
300+30 ราคาพิเศษ

300+30 ราคาพิเศษ

≈SGD 6.25

456501

9%OFF
พรแห่งดวงจันทร์

พรแห่งดวงจันทร์

≈SGD 6.25

456501

7%OFF
1980+260 ราคาพิเศษ

1980+260 ราคาพิเศษ

≈SGD 38.48

28093020

60 ราคาพิเศษ

60 ราคาพิเศษ

≈SGD 1.47

107

คำแนะนำ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้การเติมเงินของคุณล่าช้า อย่าเข้าสู่ระบบเกมในระหว่างขั้นตอนการเติมเงินเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการเติมเงิน

【แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้】

เกมมือถือ

【เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานได้】

เซิร์ฟเวอร์ระหว่างประเทศ

【ข้อมูลที่จำเป็น】

ไอดี+เซิร์ฟเวอร์

【รางวัลเติมเงิน】

โปรดดูกฎการเติมเงินในเกมเพื่อดูรายละเอียด

【ผลการเติมเงิน】

หลังจากเติมเงินสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบได้ในเกม

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแพลตฟอร์มหากคุณพบปัญหาหรือค่าที่จัดเก็บผิดปกติ

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแพลตฟอร์มหากคุณพบปัญหาหรือค่าที่จัดเก็บผิดปกติ

จะหา ID ของ Genshin Impact ได้อย่างไร?

  • ใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบเกม
    คลิกที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
    ID Genshin Impact ของคุณจะปรากฏขึ้น