LDShop logoLDShop logo

Đăng nhập

Tiếng Việt | VND
Cities: Skylines

Chọn mệnh giá

Cities: Skylines CD-Key

Cities: Skylines CD-Key

VND 117475

460

Giá mặt hàng

USD 0

Mô tả sản phẩm

【Nền tảng áp dụng】
Steam
【Hệ thống áp dụng】
máy tính
【Khu vực áp dụng】
Máy chủ quốc tế, có thể sử dụng ở mọi khu vực trên thế giới sau khi kích hoạt
【Hướng dẫn】
1. Đặt hàng và hoàn tất thanh toán
2. Vào trung tâm đặt hàng để kiểm tra CD-Key
3. Nhập trang web hoặc ứng dụng khách Steam, đăng nhập vào tài khoản của bạn và sử dụng CD-Key để đổi trò chơi trên trang đổi quà được chỉ định.
4. Giao dịch hoàn tất