LDShop logoLDShop logo

Đăng nhập

Tiếng Việt

Genshin Impact

1

Chọn mệnh giá

16%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*8

6480+1600 Genesis Crystals*8

≈SGD 956.19

6979583089

16%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*10

6480+1600 Genesis Crystals*10

≈SGD 1195.24

87244103861

15%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*5

6480+1600 Genesis Crystals*5

≈SGD 602.81

4400151765

14%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*3

6480+1600 Genesis Crystals*3

≈SGD 365.86

2670531052

13%OFF
3280+600 Genesis Crystals

3280+600 Genesis Crystals

≈SGD 59.94

43755028

13%OFF
6480+1600 Genesis Crystals

6480+1600 Genesis Crystals

≈SGD 123

897810319

13%OFF
6480+1600 Genesis Crystals*2

6480+1600 Genesis Crystals*2

≈SGD 243.9

1780320463

11%OFF
980+110 Genesis Crystals

980+110 Genesis Crystals

≈SGD 17.97

13121474

9%OFF
300+30 Genesis Crystals

300+30 Genesis Crystals

≈SGD 6.25

456501

9%OFF
Blessing of the Welkin Moon

Blessing of the Welkin Moon

≈SGD 6.25

456501

7%OFF
1980+260 Genesis Crystals

1980+260 Genesis Crystals

≈SGD 38.48

28093020

60 Genesis Crystals

60 Genesis Crystals

≈SGD 1.47

107

Mô tả sản phẩm

Hãy nhớ điền chính xác các thông tin được yêu cầu để tránh việc nạp tiền của bạn bị chậm trễ. Không đăng nhập vào game trong quá trình nạp tiền để tránh ảnh hưởng đến việc nạp tiền.

【Nền tảng áp dụng】

Trò chơi di động

【Máy chủ áp dụng】

Máy chủ quốc tế

【Thông tin bắt buộc】

Máy chủ UID+

【Phần thưởng nạp tiền】

Nếu bạn nạp tiền lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng nạp tiền trong trò chơi. Vui lòng tham khảo các quy tắc nạp tiền trong trò chơi để biết chi tiết.

【Kết quả nạp tiền】

Sau khi nạp tiền thành công, bạn có thể kiểm tra trong game.

Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng nếu bạn gặp phải vấn đề hoặc giá trị được lưu trữ bất thường.

Làm cách nào để tìm ID Genshin Impact?

  • Sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập vào trò chơi.
    Bấm vào góc dưới bên phải của màn hình.
    ID Genshin Impact của bạn sẽ được hiển thị.