LDShop logoLDShop logo

Đăng nhập

Tiếng Việt | VND
Genshin Impact

Chọn mệnh giá

60 Genesis Crystals

60 Genesis Crystals

VND 28046

106

300+30 Genesis Crystals

300+30 Genesis Crystals

VND 120386

455

Blessing of the Welkin Moon

Blessing of the Welkin Moon

VND 120386

455

980+110 Genesis Crystals

980+110 Genesis Crystals

VND 346341

1309

1980+260 Genesis Crystals

1980+260 Genesis Crystals

VND 741099

2801

3280+600 Genesis Crystals

3280+600 Genesis Crystals

VND 1154115

4362

6480+1600 Genesis Crystals

6480+1600 Genesis Crystals

VND 2368289

8951

6480+1600 Genesis Crystals*2

6480+1600 Genesis Crystals*2

VND 4696890

17752

6480+1600 Genesis Crystals*3

6480+1600 Genesis Crystals*3

VND 7045335

26628

6480+1600 Genesis Crystals*5

6480+1600 Genesis Crystals*5

VND 11641948

44001

6480+1600 Genesis Crystals*8

6480+1600 Genesis Crystals*8

VND 18466620

69795

6480+1600 Genesis Crystals*10

6480+1600 Genesis Crystals*10

VND 23083341

87244

Giá mặt hàng

USD 0

Mô tả sản phẩm

Hãy nhớ điền chính xác các thông tin được yêu cầu để tránh việc nạp tiền của bạn bị chậm trễ. Không đăng nhập vào game trong quá trình nạp tiền để tránh ảnh hưởng đến việc nạp tiền.

【Nền tảng áp dụng】

Trò chơi di động

【Máy chủ áp dụng】

Máy chủ quốc tế

【Thông tin bắt buộc】

Máy chủ UID+

【Phần thưởng nạp tiền】

Nếu bạn nạp tiền lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng nạp tiền trong trò chơi. Vui lòng tham khảo các quy tắc nạp tiền trong trò chơi để biết chi tiết.

【Kết quả nạp tiền】

Sau khi nạp tiền thành công, bạn có thể kiểm tra trong game.

Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng nếu bạn gặp phải vấn đề hoặc giá trị được lưu trữ bất thường.

Làm cách nào để tìm ID Genshin Impact?

  • Sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập vào trò chơi.
    Bấm vào góc dưới bên phải của màn hình.
    ID Genshin Impact của bạn sẽ được hiển thị.