LDShop logoLDShop logo

Đăng nhập

Tiếng Việt

Honkai: Star Rail(Máy chủ quốc tế)

1

Chọn mệnh giá

15%OFF
6480+1600 Oneiric Shard*10

6480+1600 Oneiric Shard*10

≈SGD 1238.81

90424106381

14%OFF
6480+1600 Oneiric Shard*5

6480+1600 Oneiric Shard*5

≈SGD 624.75

4560253025

13%OFF
6480+1600 Oneiric Shard

6480+1600 Oneiric Shard

≈SGD 126.01

919810572

13%OFF
6480+1600 Oneiric Shard*3

6480+1600 Oneiric Shard*3

≈SGD 374.86

2736231450

10%OFF
980 + 110 Oneiric Shard

980 + 110 Oneiric Shard

≈SGD 19.08

13931548

10%OFF
1980 +260 Oneiric Shard

1980 +260 Oneiric Shard

≈SGD 40.95

29893322

10%OFF
3280 + 600 Oneiric Shard

3280 + 600 Oneiric Shard

≈SGD 63.02

46005111

7%OFF
Express Supply Pass

Express Supply Pass

≈SGD 6.75

493530

7%OFF
300 + 30 Oneiric Shard

300 + 30 Oneiric Shard

≈SGD 6.75

493531

60 Oneiric Shard

60 Oneiric Shard

≈SGD 1.47

107

Mô tả sản phẩm

Hãy nhớ điền chính xác các thông tin được yêu cầu để tránh việc nạp tiền của bạn bị chậm trễ. Không đăng nhập vào game trong quá trình nạp tiền để tránh ảnh hưởng đến việc nạp tiền.

 

【Nền tảng áp dụng】

Trò chơi di động

【Máy chủ áp dụng】

Máy chủ quốc tế

【Thông tin bắt buộc】

UID+Tên nhân vật+Máy chủ

【Phần thưởng nạp tiền】

Nếu bạn nạp tiền lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng nạp tiền trong trò chơi. Vui lòng tham khảo các quy tắc nạp tiền trong trò chơi để biết chi tiết.

【Kết quả nạp tiền】

Sau khi nạp tiền thành công, bạn có thể kiểm tra trong game.

Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng nếu bạn gặp phải vấn đề hoặc giá trị được lưu trữ bất thường.

Làm cách nào để có được UID+Tên nhân vật trong trò chơi?