LDShop logoLDShop logo

Đăng nhập

Tiếng Việt | VND
Honkai: Star Rail(Máy chủ quốc tế)

Chọn mệnh giá

60 Oneiric Shard

60 Oneiric Shard

VND 26723

101

Express Supply Pass

Express Supply Pass

VND 124884

472

300 + 30 Oneiric Shard

300 + 30 Oneiric Shard

VND 124884

472

980 + 110 Oneiric Shard

980 + 110 Oneiric Shard

VND 357718

1352

1980 +260 Oneiric Shard

1980 +260 Oneiric Shard

VND 747714

2826

3280 + 600 Oneiric Shard

3280 + 600 Oneiric Shard

VND 1202004

4543

6480+1600 Oneiric Shard

6480+1600 Oneiric Shard

VND 2428614

9179

6480+1600 Oneiric Shard*3

6480+1600 Oneiric Shard*3

VND 7264146

27455

6480+1600 Oneiric Shard*5

6480+1600 Oneiric Shard*5

VND 12099413

45730

6480+1600 Oneiric Shard*10

6480+1600 Oneiric Shard*10

VND 23998536

90703

Giá mặt hàng

USD 0

Mô tả sản phẩm

Hãy nhớ điền chính xác các thông tin được yêu cầu để tránh việc nạp tiền của bạn bị chậm trễ. Không đăng nhập vào game trong quá trình nạp tiền để tránh ảnh hưởng đến việc nạp tiền.

 

【Nền tảng áp dụng】

Trò chơi di động

【Máy chủ áp dụng】

Máy chủ quốc tế

【Thông tin bắt buộc】

UID+Tên nhân vật+Máy chủ

【Phần thưởng nạp tiền】

Nếu bạn nạp tiền lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng nạp tiền trong trò chơi. Vui lòng tham khảo các quy tắc nạp tiền trong trò chơi để biết chi tiết.

【Kết quả nạp tiền】

Sau khi nạp tiền thành công, bạn có thể kiểm tra trong game.

Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng nếu bạn gặp phải vấn đề hoặc giá trị được lưu trữ bất thường.

Làm cách nào để có được UID+Tên nhân vật trong trò chơi?